CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$180000.00

編號 SP22-03001241
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 領峰 8 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
樓層 中層
單位 LA 號
房間 3
建築面積(呎) 898
實用面積(呎) 678
樓齡(年) 11
刊登日期 2022-03-31
備註 【訊拍物業】企理裝修 只求好客
聯絡人 SAM 先生
代理個人牌照: s-105628
電話 90887241
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 右翼 39/RA 8.500 2022-07-28
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 右翼 39/RA 8.500 2022-07-28
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 右翼 39/RA 8.500 2022-07-28
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 右翼 32/RB 9.150 2022-06-23
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 右翼 32/RB 9.150 2022-06-23
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 右翼 32/RB 9.150 2022-06-23
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 右翼 32/RB 9.150 2022-06-23
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 右翼 32/RB 9.150 2022-06-23
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 右翼 32/RB 9.150 2022-06-23
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 左翼 69/LD 12.490 2022-06-22
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 左翼 69/LD 12.490 2022-06-22
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 右翼 72/RA 9.000 2022-06-07
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 左翼 58/LB 11.000 2022-06-01
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 左翼 58/LB 11.000 2022-06-01
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 左翼 58/LB 11.000 2022-06-01
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 左翼 58/LB 11.000 2022-06-01
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 左翼 58/LB 11.000 2022-06-01
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 左翼 58/LB 11.000 2022-06-01
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 左翼 58/LB 11.000 2022-06-01
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 左翼 58/LB 11.000 2022-06-01
banner
banner