CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$127000.00

編號 SP23-02001318
地區 九龍 觀塘
街道/屋苑/大廈 駿業街52-56號 中海日升中心 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 工商舖
樓層 高層
單位 G 號
房間 開放式
建築面積(呎) 3627
實用面積(呎) 2502
樓齡(年) 7
刊登日期 2023-02-20
備註 有寫字樓裝修
聯絡人 Regina Kwok 小姐
電話 56064479
電郵 rkwok@leekeegroup.com

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
觀塘 曉麗苑 C座 曉晴閣 7/2 3.850 2023-06-05
觀塘 祥和苑 D座 和健閣 12/7 5.338 2023-06-05
觀塘 祥和苑 D座 和健閣 12/7 5.338 2023-06-05
觀塘 曉麗苑 C座 曉晴閣 7/2 3.850 2023-06-05
觀塘 碧麗苑 A座 9/2 6.850 2023-06-02
觀塘 碧麗苑 A座 9/2 6.850 2023-06-02
觀塘 金僑華廈 8/2 4.280 2023-06-02
觀塘 碧麗苑 A座 9/2 6.850 2023-06-02
觀塘 時興大廈 5/A 5.330 2023-06-02
觀塘 時興大廈 5/A 5.330 2023-06-02
觀塘 金僑華廈 8/2 4.280 2023-06-02
觀塘 曉麗苑 A座 曉天閣 34/11 4.460 2023-06-01
觀塘 曉麗苑 A座 曉天閣 34/11 4.460 2023-06-01
觀塘 康麗園 B座 2/1 4.050 2023-06-01
觀塘 曉麗苑 A座 曉天閣 34/11 4.460 2023-06-01
觀塘 康麗園 B座 2/1 4.050 2023-06-01
觀塘 曉麗苑 A座 曉天閣 34/11 4.460 2023-06-01
觀塘 康麗園 B座 2/1 4.050 2023-06-01
觀塘 曉麗苑 A座 曉天閣 34/11 4.460 2023-06-01
觀塘 康麗園 B座 2/1 4.050 2023-06-01
banner
banner