CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$19000.00 平均成交價

編號 SP20-12001073
地區 九龍 紅磡
街道/屋苑/大廈 庇利街23號 碧麗花園 1 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 屋苑
樓層 高層
單位 H 號
房間 3
建築面積(呎) 630
實用面積(呎) 494
樓齡(年) 25
刊登日期 2020-12-10
備註 頂樓連天台
聯絡人 Regina Kwok 小姐
電話 56064479
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
紅磡 碧麗花園 第02座 12/F 6.000 2022-07-08
紅磡 碧麗花園 第01座 25/D 7.700 2022-05-19
紅磡 碧麗花園 第01座 25/D 7.700 2022-05-19
紅磡 碧麗花園 第01座 25/D 7.700 2022-05-19
紅磡 碧麗花園 第01座 9/F 6.300 2022-05-18
紅磡 碧麗花園 第01座 9/F 6.300 2022-05-18
紅磡 碧麗花園 第02座 32/E 6.700 2022-05-12
紅磡 碧麗花園 第02座 32/E 6.700 2022-05-12
紅磡 碧麗花園 第02座 32/E 6.700 2022-05-12
紅磡 碧麗花園 第01座 25/H 8.860 2022-05-10
紅磡 碧麗花園 第02座 32/A 9.300 2022-05-05
紅磡 碧麗花園 第02座 32/A 9.300 2022-05-05
紅磡 碧麗花園 第02座 32/A 9.300 2022-05-05
紅磡 碧麗花園 第02座 32/A 9.300 2022-05-05
紅磡 碧麗花園 第01座 30/E 6.450 2022-04-22
紅磡 碧麗花園 第01座 30/E 6.450 2022-04-22
紅磡 碧麗花園 第01座 22/B 8.428 2022-02-17
紅磡 碧麗花園 第01座 22/B 8.428 2022-02-17
紅磡 碧麗花園 第01座 22/B 8.428 2022-02-17
紅磡 碧麗花園 第01座 22/B 8.428 2022-02-17
banner
banner