CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$18800.00 平均成交價

編號 SP22-06001287
地區 新界 大圍
街道/屋苑/大廈 翠田街1-3號 愉景花園 A <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
樓層 低層
單位
房間 3
建築面積(呎) 666
實用面積(呎) 524
樓齡(年) 35
刊登日期 2022-06-20
備註 大圍 翠田街1-3 號
愉景花園 三房
靚裝 西北 實524呎
租$18800
聯絡人 Or 先生
代理個人牌照: E-320839
電話 026870777
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
沙田 愉景花園 C座 6/3 7.380 2022-07-11
沙田 愉景花園 C座 6/3 7.380 2022-07-11
沙田 愉景花園 C座 6/3 7.380 2022-07-11
沙田 愉景花園 A座 7/4 9.200 2022-05-10
沙田 愉景花園 A座 7/4 9.200 2022-05-10
沙田 愉景花園 A座 10/5 7.950 2022-05-05
沙田 愉景花園 A座 10/5 7.950 2022-05-05
沙田 愉景花園 A座 10/5 7.950 2022-05-05
沙田 愉景花園 A座 10/5 7.950 2022-05-05
沙田 愉景花園 A座 14/2 7.880 2022-04-27
沙田 愉景花園 A座 7/2 7.900 2022-01-10
沙田 愉景花園 A座 7/2 7.900 2022-01-10
沙田 愉景花園 C座 6/6 7.500 2021-12-29
沙田 愉景花園 C座 6/6 7.500 2021-12-29
沙田 愉景花園 B座 16/1 9.900 2021-11-12
沙田 愉景花園 B座 27/6 8.388 2021-10-05
沙田 愉景花園 B座 10/2 8.400 2021-09-30
沙田 愉景花園 A座 15/6 8.380 2021-09-13
沙田 愉景花園 B座 21/2 7.800 2021-09-10
沙田 愉景花園 B座 11/3 8.280 2021-09-10
banner
banner