CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$30000.00 平均成交價

編號 SP23-01001313
地區 九龍 太子
街道/屋苑/大廈 通菜街252號 昌好大廈 1 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 工商舖
樓層 低層
單位 1 號
房間 3
建築面積(呎) 910
實用面積(呎) 643
樓齡(年) 28
刊登日期 2023-01-23
備註 一梯一伙
聯絡人 李綺霞 小姐
代理個人牌照: S-178887
電話 91641322
電郵 jenny81706@gmail.com

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
旺角 昌好大廈 6/- 4.180 2022-05-12
旺角 昌好大廈 6/- 4.180 2022-05-12
旺角 昌好大廈 6/- 4.180 2022-05-12
旺角 昌好大廈 15/- 4.203 2021-01-08
旺角 昌好大廈 15/- 4.203 2021-01-08
旺角 昌好大廈 15/- 4.203 2021-01-07
旺角 昌好大廈 15/- 4.203 2021-01-07
旺角 昌好大廈 15/- 4.203 2021-01-07
旺角 昌好大廈 15/- 4.203 2021-01-07
旺角 昌好大廈 16/- 7.680 2020-04-06
旺角 昌好大廈 16/- 7.680 2020-04-06
旺角 昌好大廈 12/- 4.650 2019-04-03
旺角 昌好大廈 12/- 4.650 2019-04-03
旺角 昌好大廈 12/- 4.650 2019-04-03
旺角 昌好大廈 12/- 4.650 2019-04-03
旺角 昌好大廈 6/- 4.330 2019-04-01
旺角 昌好大廈 5/- 3.920 2018-04-04
旺角 昌好大廈 13/- 1.000 2016-02-18
旺角 昌好大廈 12/- 3.888 2015-03-02
旺角 昌好大廈 10/- 3.918 2015-01-28
banner
banner