CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$7080000.00 租:$16000.00 (已出售)  按揭計算機 平均成交價

編號 SP22-07001291
地區 九龍 觀塘
街道/屋苑/大廈 康寧道149-151號 康濤閣 B <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 屋苑
呎價(建築) $ 11,273.89
呎價(實用) $ 14,905.26
樓層 高層
單位 7 號
房間 3
建築面積(呎) 628
實用面積(呎) 475
樓齡(年) 35
刊登日期 2022-07-15
備註

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
觀塘 康濤閣 B座 15/8 4.800 2023-07-31
觀塘 康濤閣 B座 24/6 5.630 2023-06-15
觀塘 康濤閣 B座 24/6 5.630 2023-06-15
觀塘 康濤閣 B座 24/6 5.630 2023-06-15
觀塘 康濤閣 B座 24/6 5.630 2023-06-15
觀塘 康濤閣 B座 24/6 5.630 2023-06-15
觀塘 康濤閣 B座 24/6 5.630 2023-06-15
觀塘 康濤閣 B座 22/5 5.000 2023-05-05
觀塘 康濤閣 B座 14/7 5.150 2023-04-24
觀塘 康濤閣 B座 14/7 5.150 2023-04-24
觀塘 康濤閣 A座 19/3 6.200 2023-02-20
觀塘 康濤閣 A座 19/3 6.200 2023-02-20
觀塘 康濤閣 B座 22/2 5.300 2023-02-10
觀塘 康濤閣 B座 18/1 5.200 2022-07-13
觀塘 康濤閣 A座 25/4 5.800 2022-06-07
觀塘 康濤閣 A座 25/4 5.800 2022-06-07
觀塘 康濤閣 A座 25/7 6.800 2022-04-08
觀塘 康濤閣 A座 25/7 6.800 2022-04-08
觀塘 康濤閣 B座 18/3 6.300 2022-03-09
觀塘 康濤閣 B座 18/3 6.300 2022-03-09