CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$6980000.00 租:$16800.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP22-08001295
地區 九龍 觀塘
街道/屋苑/大廈 康寧道149-151號 康濤閣 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 屋苑
呎價(建築) $ 11,114.65
呎價(實用) $ 14,511.43
樓層 高層
單位 7 號
房間 3
建築面積(呎) 628
實用面積(呎) 481
樓齡(年) 35
刊登日期 2022-08-28
備註 請電郵聯絡
聯絡人 陳 小姐
電話 12345678
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
觀塘 康濤閣 B座 18/1 5.200 2022-07-13
觀塘 康濤閣 A座 25/4 5.800 2022-06-07
觀塘 康濤閣 A座 25/4 5.800 2022-06-07
觀塘 康濤閣 A座 25/7 6.800 2022-04-08
觀塘 康濤閣 A座 25/7 6.800 2022-04-08
觀塘 康濤閣 B座 18/3 6.300 2022-03-09
觀塘 康濤閣 B座 18/3 6.300 2022-03-09
觀塘 康濤閣 B座 18/3 6.300 2022-03-09
觀塘 康濤閣 B座 18/3 6.300 2022-03-09
觀塘 康濤閣 B座 18/3 6.300 2022-03-09
觀塘 康濤閣 B座 24/4 6.000 2021-11-15
觀塘 康濤閣 B座 24/4 6.000 2021-11-15
觀塘 康濤閣 B座 5/3 6.000 2021-11-11
觀塘 康濤閣 B座 5/3 6.000 2021-11-11
觀塘 康濤閣 B座 5/3 6.000 2021-11-11
觀塘 康濤閣 A座 11/3 6.380 2021-11-10
觀塘 康濤閣 A座 11/5 5.368 2021-11-08
觀塘 康濤閣 A座 16/2 6.080 2021-11-02
觀塘 康濤閣 A座 16/2 6.080 2021-11-02
觀塘 康濤閣 A座 16/2 6.080 2021-11-02
banner
banner