CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$33800.00

編號 SP20-05000835
地區 九龍 油塘
街道/屋苑/大廈 Peninsula East 2 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 屋苑
樓層 高層
單位
房間 不提供
實用面積(呎) 1033
樓齡(年)
刊登日期 2020-05-07
備註 $33800全包
聯絡人 陳 先生
電話 97738166
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
油塘 PENINSULA EAST TWR 01 15/B 8.280 2021-09-14
油塘 PENINSULA EAST TWR 02 41/B 8.600 2021-08-16
油塘 PENINSULA EAST TWR 02 41/B 8.600 2021-08-16
油塘 PENINSULA EAST TWR 02 15/D 13.200 2021-08-16
油塘 PENINSULA EAST TWR 02 15/D 13.200 2021-08-16
油塘 PENINSULA EAST TWR 02 35/A 16.420 2021-07-09
油塘 PENINSULA EAST TWR 01 30/B 8.620 2021-07-06
油塘 PENINSULA EAST TWR 02 12/D 12.750 2021-06-23
油塘 PENINSULA EAST TWR 01 22/B 8.240 2021-05-20
油塘 PENINSULA EAST TWR 01 22/B 8.240 2021-05-20
油塘 PENINSULA EAST TWR 01 22/B 8.240 2021-05-20
油塘 PENINSULA EAST TWR 02 9/B 7.000 2021-05-03
油塘 PENINSULA EAST TWR 02 19/B 8.400 2021-04-29
油塘 PENINSULA EAST TWR 02 19/B 8.400 2021-04-29
油塘 PENINSULA EAST TWR 02 19/B 8.400 2021-04-29
油塘 PENINSULA EAST TWR 01 45/B 8.380 2021-03-31
油塘 PENINSULA EAST TWR 01 45/B 8.380 2021-03-31
油塘 PENINSULA EAST TWR 01 45/B 8.380 2021-03-31
油塘 PENINSULA EAST TWR 01 45/B 8.380 2021-03-31
油塘 PENINSULA EAST TWR 01 45/B 8.380 2021-03-31