CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
銅鑼灣 龍濤苑 第02座 19/F 6.100 2020-08-06
銅鑼灣 龍濤苑 第02座 19/F 6.100 2020-08-06
銅鑼灣 龍濤苑 第02座 19/F 6.100 2020-08-06
銅鑼灣 灣景樓 C座 17/4 17.950 2020-08-05
銅鑼灣 加路連大樓 9/13A 7.000 2020-08-05
銅鑼灣 灣景樓 C座 17/4 17.950 2020-08-05
銅鑼灣 加路連大樓 9/13A 7.000 2020-08-05
銅鑼灣 灣景樓 C座 17/4 17.950 2020-08-05
銅鑼灣 加路連大樓 9/13A 7.000 2020-08-05

銅鑼灣 灣景樓 C座 17/4 17.950 2020-08-05
銅鑼灣 加路連大樓 9/13A 7.000 2020-08-05
銅鑼灣 瑆華 12/B 8.700 2020-08-03
銅鑼灣 香港大廈 10/I 6.800 2020-08-03
銅鑼灣 瑆華 12/B 8.700 2020-08-03
銅鑼灣 香港大廈 10/I 6.800 2020-08-03
銅鑼灣 渣甸街37-39號 4/C 5.500 2020-07-29
銅鑼灣 華英大廈 16/A 8.770 2020-07-29
銅鑼灣 渣甸街37-39號 4/C 5.500 2020-07-29
銅鑼灣 華英大廈 16/A 8.770 2020-07-29
銅鑼灣 珠城大廈 15/A4 4.740 2020-07-28

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: