CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
銅鑼灣 莊苑 4/C 7.500 2019-12-05
銅鑼灣 龍濤苑 第02座 23/B 9.400 2019-12-04
銅鑼灣 龍濤苑 第02座 23/B 9.400 2019-12-04
銅鑼灣 珠城大廈 11/A5 1.900 2019-12-03
銅鑼灣 珠城大廈 11/A5 1.900 2019-12-03
銅鑼灣 百德大廈 C座 5/4 9.150 2019-12-02
銅鑼灣 美蘭閣 20/C 5.776 2019-12-02
銅鑼灣 灣景樓 C座 11/1 7.000 2019-12-02
銅鑼灣 美蘭閣 20/C 5.776 2019-12-02

銅鑼灣 百德大廈 C座 5/4 9.150 2019-12-02
銅鑼灣 灣景樓 C座 11/1 7.000 2019-12-02
銅鑼灣 香港大廈 3/E 7.400 2019-11-28
銅鑼灣 珠城大廈 13/A9 7.980 2019-11-28
銅鑼灣 香港大廈 3/E 7.400 2019-11-28
銅鑼灣 珠城大廈 13/A9 7.980 2019-11-28
銅鑼灣 利發大廈 11/A 4.000 2019-11-27
銅鑼灣 銅鑼灣道33號 27/A 15.000 2019-11-27
銅鑼灣 利發大廈 11/A 4.000 2019-11-27
銅鑼灣 銅鑼灣道33號 27/A 15.000 2019-11-27
銅鑼灣 利發大廈 11/A 4.000 2019-11-27

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: