CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
鰂魚涌 南豐新村 第05座 18/G 7.550 2020-07-07
鰂魚涌 南豐新村 第05座 18/G 7.550 2020-07-07
鰂魚涌 南豐新村 第01座 22/B 7.670 2020-06-19
鰂魚涌 南豐新村 第01座 22/B 7.670 2020-06-19
鰂魚涌 南豐新村 第01座 22/B 7.670 2020-06-19
鰂魚涌 南豐新村 第01座 22/B 7.670 2020-06-19
鰂魚涌 南豐新村 第08座 20/B 7.450 2020-06-18
鰂魚涌 南豐新村 第08座 20/B 7.450 2020-06-18
鰂魚涌 南豐新村 第08座 20/B 7.450 2020-06-18

鰂魚涌 南豐新村 第08座 28/A 9.950 2020-06-16
鰂魚涌 南豐新村 第05座 27/C 7.480 2020-06-15
鰂魚涌 南豐新村 第10座 19/B 7.350 2020-06-11
鰂魚涌 南豐新村 第05座 19/D 8.960 2020-06-11
鰂魚涌 南豐新村 第10座 19/B 7.350 2020-06-11
鰂魚涌 南豐新村 第05座 19/D 8.960 2020-06-11
鰂魚涌 南豐新村 第10座 19/B 7.350 2020-06-11
鰂魚涌 南豐新村 第05座 19/D 8.960 2020-06-11
鰂魚涌 南豐新村 第08座 1/F 7.000 2020-06-10
鰂魚涌 南豐新村 第04座 5/G 6.950 2020-06-08
鰂魚涌 南豐新村 第10座 18/F 7.400 2020-06-08

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: