CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
鰂魚涌 新威園 F座 19/5 7.980 2020-01-16
鰂魚涌 新威園 F座 19/5 7.980 2020-01-16
鰂魚涌 新威園 F座 19/5 7.980 2020-01-16
鰂魚涌 新威園 A座 18/4 7.050 2020-01-14
鰂魚涌 新威園 A座 18/4 7.050 2020-01-14
鰂魚涌 新威園 A座 18/4 7.050 2020-01-14
鰂魚涌 新威園 A座 18/4 7.050 2020-01-14
鰂魚涌 新威園 A座 18/4 7.050 2020-01-14
鰂魚涌 新威園 C座 20/1 7.100 2019-11-22

鰂魚涌 新威園 A座 22/5 5.400 2019-11-19
鰂魚涌 新威園 A座 22/5 5.400 2019-11-19
鰂魚涌 新威園 E座 20/2 7.600 2019-10-16
鰂魚涌 新威園 E座 20/2 7.600 2019-10-16
鰂魚涌 新威園 E座 20/2 7.600 2019-10-16
鰂魚涌 新威園 E座 20/2 7.600 2019-10-16
鰂魚涌 新威園 F座 7/4 7.600 2019-10-03
鰂魚涌 新威園 F座 7/4 7.600 2019-10-03
鰂魚涌 新威園 F座 7/4 7.600 2019-10-03
鰂魚涌 新威園 F座 7/4 7.600 2019-10-03
鰂魚涌 新威園 F座 7/4 7.600 2019-10-03

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: