CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
鰂魚涌 新威園 D座 8/6 3.200 2020-08-06
鰂魚涌 新威園 D座 8/6 3.200 2020-08-06
鰂魚涌 新威園 D座 8/6 3.200 2020-08-06
鰂魚涌 新威園 F座 25/2 8.200 2020-06-12
鰂魚涌 新威園 F座 25/2 8.200 2020-06-12
鰂魚涌 新威園 C座 9/4 6.930 2020-05-28
鰂魚涌 新威園 C座 9/4 6.930 2020-05-28
鰂魚涌 新威園 C座 9/4 6.930 2020-05-28
鰂魚涌 新威園 F座 7/3 7.880 2020-04-24

鰂魚涌 新威園 F座 7/3 7.880 2020-04-24
鰂魚涌 新威園 C座 8/1 6.700 2020-03-12
鰂魚涌 新威園 F座 9/4 6.920 2020-03-12
鰂魚涌 新威園 C座 8/1 6.700 2020-03-12
鰂魚涌 新威園 F座 9/4 6.920 2020-03-12
鰂魚涌 新威園 C座 8/1 6.700 2020-03-12
鰂魚涌 新威園 F座 9/4 6.920 2020-03-12
鰂魚涌 新威園 C座 8/1 6.700 2020-03-12
鰂魚涌 新威園 F座 9/4 6.920 2020-03-12
鰂魚涌 新威園 C座 8/1 6.700 2020-03-12
鰂魚涌 新威園 F座 9/4 6.920 2020-03-12

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: