CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 成交紀錄
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
荔枝角 曼克頓山 3/M45 0.220 2021-06-04
荔枝角 曼克頓山 3/3100 91.000 2021-03-23
荔枝角 曼克頓山 3/3126 5.000 2021-03-23
荔枝角 曼克頓山 3/3127 5.000 2021-03-23
荔枝角 曼克頓山 3/3128 5.000 2021-03-23
荔枝角 曼克頓山 3/M07 0.220 2021-03-22
荔枝角 曼克頓山 3/M06 0.200 2021-03-22
荔枝角 曼克頓山 3/M08 0.200 2021-03-22
荔枝角 曼克頓山 1/1069 3.350 2021-03-16

荔枝角 曼克頓山 3/3128 5.000 2021-03-05
荔枝角 曼克頓山 3/3127 5.000 2021-03-05
荔枝角 曼克頓山 3/3126 5.000 2021-03-05
荔枝角 曼克頓山 3/M43 0.200 2021-01-05
荔枝角 曼克頓山 3/M10 0.200 2020-12-17
荔枝角 曼克頓山 3/3109 3.000 2020-11-25
荔枝角 曼克頓山 2/2141 3.500 2020-11-18
荔枝角 曼克頓山 1/1082,1083 7.100 2020-11-13
荔枝角 曼克頓山 3/3121 3.000 2020-10-29
荔枝角 曼克頓山 2/2054 3.000 2020-10-15
荔枝角 曼克頓山 3/3077 1.600 2020-09-22

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: