CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 東涌 映灣園
關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋租售盤 搜尋業主自讓 搜尋私家車 搜尋室內

租: $2500.00 / 售: $1,490,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B19-06094229
地區 離島 東涌
街道/屋苑/大廈 映灣園 三期 <地圖>
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2019-06-08
結束刊登日期 2019-08-22
備註 -

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
東涌 映灣園 第06期 B1/C259 1.300 2019-10-24
東涌 映灣園 第06期 B2/B83 1.290 2019-10-18
東涌 映灣園 第06期 B2/B83 1.290 2019-10-15
東涌 映灣園 第06期 B1/C161 1.345 2019-10-08
東涌 映灣園 第06期 B1/C373 1.250 2019-09-26
東涌 映灣園 第06期 B1/C175 1.330 2019-09-06
東涌 映灣園 第06期 B1/C263 1.420 2019-08-16
東涌 映灣園 第06期 B2/B175 0.750 2019-08-01
東涌 映灣園 第06期 B2/B91 1.350 2019-07-30

東涌 映灣園 B/118 1.350 2019-07-18
東涌 映灣園 B/190 1.400 2019-07-05
東涌 映灣園 第06期 B2/B14 1.470 2019-06-27
東涌 映灣園 B/257 1.480 2019-06-18
東涌 映灣園 第01期 B/159 1.385 2019-05-22
東涌 映灣園 第06期 B2/B285 1.360 2019-05-20
東涌 映灣園 第06期 B2/B75 1.500 2019-04-29
東涌 映灣園 第06期 B2/B253 1.500 2019-04-16
東涌 映灣園 B/6 1.350 2019-04-15
東涌 映灣園 第01期 B/137 1.350 2019-04-11
東涌 映灣園 第06期 B1/C388 1.390 2019-04-02
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: