CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 九龍站 擎天半島
關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋租售盤 搜尋業主自讓 搜尋私家車 搜尋室內

租: $3200.00 / 售: $1,880,000按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B18-08067304
地區 九龍 九龍站
街道/屋苑/大廈 擎天半島 <地圖>
車位位置
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2018-08-19
備註 Can choose big spaces
聯絡人 Mr Wong

* 放盤人已表明為業主, 不會於交易中收取地產代理佣金
電話 90999761
電郵 [email protected]
購買增值服務 首頁焦點盤
搜尋頁贊助盤
地區追蹤電郵
轉貼Facebook專頁

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
尖沙咀 擎天半島 3/107 1.950 2020-02-13
尖沙咀 擎天半島 3/78 2.300 2019-12-23
尖沙咀 擎天半島 3/78 2.300 2019-12-23
尖沙咀 擎天半島 3/107 1.720 2019-12-16
尖沙咀 擎天半島 G/7 2.080 2019-11-05
尖沙咀 擎天半島 3/123 1.868 2019-08-21
尖沙咀 擎天半島 3/15 2.000 2019-07-23
尖沙咀 擎天半島 3/78 2.000 2019-07-09
尖沙咀 擎天半島 2/185 3.000 2019-07-05

尖沙咀 擎天半島 1/90,197,199 9.800 2019-07-05
尖沙咀 擎天半島 3/70 2.100 2019-06-19
尖沙咀 擎天半島 5/213 2.200 2019-06-10
尖沙咀 擎天半島 1/30 2.480 2019-06-04
尖沙咀 擎天半島 3/55 2.460 2019-05-09
尖沙咀 擎天半島 3/90 2.340 2019-04-18
尖沙咀 擎天半島 3/56 2.200 2019-04-12
尖沙咀 擎天半島 5/176 2.000 2019-03-13
尖沙咀 擎天半島 5/239 2.600 2019-03-07
尖沙咀 擎天半島 3/88 2.160 2018-12-17
尖沙咀 擎天半島 1/68 2.750 2018-11-15
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: