CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 九龍站 漾日居
關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋租售盤 搜尋業主自讓 搜尋私家車 搜尋室內

租: $2750.00 / 售: $1,550,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B19-01083302    收藏
地區 九龍 九龍站
街道/屋苑/大廈 漾日居 <地圖>
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2019-01-05
結束刊登日期 2020-04-28
備註 单邊. Big spaces

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
尖沙咀 漾日居 B3/74A 1.500 2020-03-12
尖沙咀 漾日居 B1/25 1.550 2020-02-19
尖沙咀 漾日居 1/70 2.250 2020-02-14
尖沙咀 漾日居 1/71 2.250 2020-02-14
尖沙咀 漾日居 1/69 2.250 2020-02-04
尖沙咀 漾日居 1/68 2.250 2020-02-03
尖沙咀 漾日居 B1/74 1.550 2019-10-18
尖沙咀 漾日居 1/144 1.880 2019-09-27
尖沙咀 漾日居 1/99 2.050 2019-09-09

尖沙咀 漾日居 2/78 2.000 2019-09-05
尖沙咀 漾日居 1/100 1.950 2019-08-13
尖沙咀 漾日居 1/99 2.050 2019-08-01
尖沙咀 漾日居 B2/112 1.970 2019-07-15
尖沙咀 漾日居 B3/194 1.838 2019-06-27
尖沙咀 漾日居 B3/29 1.000 2019-06-25
尖沙咀 漾日居 1/7 2.060 2019-05-30
尖沙咀 漾日居 B3/284 1.990 2019-05-17
尖沙咀 漾日居 1/154 1.600 2019-05-10
尖沙咀 漾日居 B2/154 1.500 2019-05-06
尖沙咀 漾日居 B2/231 1.880 2019-04-12
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: