CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 大埔 天賦海灣
關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋租售盤 搜尋業主自讓 搜尋私家車 搜尋室內

租: $6000.00 / 售: $3,980,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B19-11102670    收藏
地區 新界 大埔
街道/屋苑/大廈 科進路8號天賦海灣 溋玥 2 <地圖>
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2019-11-07
結束刊登日期 2019-12-07
備註 -

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
大埔 天賦海灣 海鑽 B2/B12 0.100 2020-02-06
大埔 天賦海灣 海鑽 B2/B13 0.100 2020-02-06
大埔 天賦海灣 B/C9 3.300 2020-02-06
大埔 天賦海灣 盈玥 B1/P44 1.500 2020-02-03
大埔 天賦海灣 盈玥 B1/P148 4.000 2020-01-23
大埔 天賦海灣 盈玥 B1/P148 4.000 2020-01-23
大埔 天賦海灣 盈玥 B1/P74 3.000 2020-01-15
大埔 天賦海灣 海鑽 B2/P98 3.100 2019-12-18
大埔 天賦海灣 海鑽 B2/P106 3.100 2019-12-18

大埔 天賦海灣 海鑽 B2/P103 3.100 2019-12-17
大埔 天賦海灣 海鑽 B2/P65 3.150 2019-12-12
大埔 天賦海灣 海鑽 B2/P126 2.940 2019-12-11
大埔 天賦海灣 B/C14 2.830 2019-12-09
大埔 天賦海灣 B/C115 2.780 2019-12-09
大埔 天賦海灣 海鑽 B2/P125 3.020 2019-12-09
大埔 天賦海灣 海鑽 B2/P123 3.020 2019-12-09
大埔 天賦海灣 盈玥 B1/P310 2.940 2019-12-09
大埔 天賦海灣 盈玥 B1/P330 2.740 2019-12-09
大埔 天賦海灣 B/C118 2.830 2019-12-06
大埔 天賦海灣 B/C4 3.030 2019-12-06
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: