CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 尖沙咀 港景峰
關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋售盤 搜尋業主自讓 搜尋電單車 搜尋室內

售: $350,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B19-11102758
地區 九龍 尖沙咀
街道/屋苑/大廈 港景峰 <地圖>
車位種類 電單車
車位環境 室內
刊登日期 2019-11-08
結束刊登日期 2019-12-09
備註 -

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
尖沙咀 港景峰 8/14 2.980 2019-11-11
尖沙咀 港景峰 6/34 2.000 2019-08-22
尖沙咀 港景峰 6/38 2.800 2019-03-18
尖沙咀 港景峰 6/38 2.800 2019-03-15
尖沙咀 港景峰 6/M2 0.472 2018-11-05
尖沙咀 港景峰 7/M3 0.370 2018-06-28
尖沙咀 港景峰 6/M1 0.075 2018-06-19
尖沙咀 港景峰 6/M20 0.370 2018-02-12
尖沙咀 港景峰 6/M20 0.370 2018-02-12

尖沙咀 港景峰 7/65 2.568 2017-12-08
尖沙咀 港景峰 7/65 2.568 2017-11-29
尖沙咀 港景峰 5/2 24.700 2017-11-03
尖沙咀 港景峰 7/47 18.000 2017-10-20
尖沙咀 港景峰 6/65 1.880 2017-09-27
尖沙咀 港景峰 7/28 2.800 2017-09-18
尖沙咀 港景峰 8/12 2.500 2017-08-09
尖沙咀 港景峰 6/M4 0.370 2017-07-05
尖沙咀 港景峰 6/51 2.500 2017-06-27
尖沙咀 港景峰 6/25 2.850 2017-04-13
尖沙咀 港景峰 7/40 2.400 2017-03-22
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: