CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 紅磡 黃埔花園
關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋租售盤 搜尋業主自讓 搜尋私家車 搜尋室內

租: $3900.00 / 售: $2,050,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B19-09099624
地區 九龍 紅磡
街道/屋苑/大廈 黃埔花園 3期 <地圖>
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2019-09-17
結束刊登日期 2019-10-17
備註 -

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
紅磡 黃埔花園 第05期 B3/323 2.000 2019-10-15
紅磡 黃埔花園 第07期 B/48 2.780 2019-10-11
紅磡 黃埔花園 第07期 B/23 2.850 2019-10-08
紅磡 黃埔花園 第11期 B3/64 1.900 2019-09-18
紅磡 黃埔花園 第02期 B2/467 2.068 2019-09-06
紅磡 黃埔花園 第02期 B2/553 2.080 2019-08-02
紅磡 黃埔花園 第10期 B1/58 2.700 2019-07-24
紅磡 黃埔花園 第10期 B2/27 1.000 2019-07-19
紅磡 黃埔花園 第10期 B2/117 2.400 2019-07-08

紅磡 黃埔花園 第10期 B2/6 1.000 2019-07-04
紅磡 黃埔花園 第02期 B2/416 1.870 2019-06-21
紅磡 黃埔花園 第05期 B3/376 2.190 2019-06-14
紅磡 黃埔花園 第04期 B/148 2.280 2019-05-02
紅磡 黃埔花園 第03期 B/56 1.930 2019-04-04
紅磡 黃埔花園 第11期 B3/178 2.070 2019-04-02
紅磡 黃埔花園 第03期 B/118 1.900 2019-03-25
紅磡 黃埔花園 第03期 B/61 1.880 2019-03-19
紅磡 黃埔花園 第03期 B/93 1.930 2019-03-05
紅磡 黃埔花園 第03期 B/18 1.980 2019-02-20
紅磡 黃埔花園 第10期 B2/110 2.350 2019-01-24
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: