CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 香港仔 香港仔中心
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋租盤 搜尋業主自讓 搜尋私家車 搜尋室內

租: $3700.00
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B21-06129088    收藏
地區 香港 香港仔
街道/屋苑/大廈 南寧街13號香港仔中心 一期 <地圖>
車位位置 6號
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2021-06-02
備註 -
聯絡人 歐顯卓先生

^ 放盤人已表明為業主, 不會於交易中收取佣金

* 如投訴偽冒業主, 請電郵[email protected]
電話 60393700

一按即可 WhatsApp 與業主聯絡
電郵 [email protected]
購買增值服務 首頁焦點盤
搜尋頁贊助盤
地區追蹤電郵
轉貼Facebook專頁

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
香港仔 香港仔中心 第03期 (S-U座) B/6 1.470 2021-05-24
香港仔 香港仔中心 第03期 (S-U座) B/10 1.480 2021-05-14
香港仔 香港仔中心 第03期 (S-U座) B/41 1.400 2021-05-07
香港仔 香港仔中心 第03期 (S-U座) B/7 1.500 2021-04-28
香港仔 香港仔中心 第02期 (P-R座) B/33 1.740 2021-04-14
香港仔 香港仔中心 第04期 (A-D座) B/7 1.850 2021-04-13
香港仔 香港仔中心 第02期 (P-R座) B/5 1.620 2021-04-13
香港仔 香港仔中心 第04期 (A-D座) B/81 1.720 2021-02-09
香港仔 香港仔中心 第02期 (P-R座) B/59 1.680 2021-02-08

香港仔 香港仔中心 第04期 (A-D座) B/58 1.628 2021-01-07
香港仔 香港仔中心 第01期 (E-J座) LB/87 1.600 2020-12-01
香港仔 香港仔中心 第03期 (S-U座) B/12 1.528 2020-10-12
香港仔 香港仔中心 第04期 (A-D座) B/1 1.580 2020-09-14
香港仔 香港仔中心 第05期 (K-N座) B/34 1.380 2020-07-09
香港仔 香港仔中心 第01期 (E-J座) LB/R4 1.960 2020-06-17
香港仔 香港仔中心 第03期 (S-U座) B/26 1.650 2020-02-07
香港仔 香港仔中心 第02期 (P-R座) B/62 1.580 2020-02-03
香港仔 香港仔中心 第03期 (S-U座) B/26 1.650 2020-01-23
香港仔 香港仔中心 第03期 (S-U座) B/6 1.560 2020-01-17
香港仔 香港仔中心 第04期 (A-D座) B/76 1.870 2020-01-16
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: