CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 鴨脷洲 海怡半島
關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋租售盤 搜尋業主自讓 搜尋私家車 搜尋室內

租: $4800.00 / 售: $2,300,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B19-08098159
地區 香港 鴨脷洲
街道/屋苑/大廈 海怡半島 <地圖>
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2019-08-15
結束刊登日期 2019-09-16
備註 -

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
香港仔 海怡半島 第02期 P1/78 2.300 2020-01-21
香港仔 海怡半島 第02期 P1/78 2.300 2020-01-08
香港仔 海怡半島 第02期 P1/131 2.000 2019-12-24
香港仔 海怡半島 第03期 P1/149 1.770 2019-12-20
香港仔 海怡半島 第03期 P1/353 1.600 2019-11-27
香港仔 海怡半島 第04期 B1/47 1.720 2019-11-07
香港仔 海怡半島 第03期 P1/150 1.748 2019-11-07
香港仔 海怡半島 第03期 P2/69 1.750 2019-10-28
香港仔 海怡半島 第04期 B2/148 1.660 2019-10-14

香港仔 海怡半島 第04期 B2/148 1.660 2019-10-14
香港仔 海怡半島 第04期 B2/182 1.600 2019-10-04
香港仔 海怡半島 第03期 P1/150 1.748 2019-09-09
香港仔 海怡半島 第04期 B2/206 1.720 2019-08-23
香港仔 海怡半島 第02期 P2/16 2.200 2019-08-21
香港仔 海怡半島 第04期 B2/17,A17 2.600 2019-08-20
香港仔 海怡半島 第04期 G/31 1.780 2019-08-16
香港仔 海怡半島 第01期 P3/14 2.480 2019-08-12
香港仔 海怡半島 第03期 P1/110 13.800 2019-08-06
香港仔 海怡半島 第03期 P1/361 1.815 2019-07-04
香港仔 海怡半島 第04期 G/95 1.850 2019-06-27
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: