CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 黃埔 黃埔花園
關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋租盤 搜尋業主自讓 搜尋私家車 搜尋室內

租: $4200.00
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B19-12103791
地區 九龍 黃埔
街道/屋苑/大廈 黃埔花園 第五期(Aeon) 停車場 <地圖>
車位位置 B3層 311號
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2019-12-02
備註 單邊,位闊,易泊
聯絡人 林先生
電話 92210691

一按即可 WhatsApp 與業主聯絡
電郵 [email protected]
購買增值服務 首頁焦點盤
搜尋頁贊助盤
地區追蹤電郵
轉貼Facebook專頁

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
紅磡 黃埔花園 第05期 B3/444 1.970 2019-11-14
紅磡 黃埔花園 第01期 B/32 1.680 2019-10-23
紅磡 黃埔花園 第05期 B3/323 2.000 2019-10-15
紅磡 黃埔花園 第07期 B/48 2.780 2019-10-11
紅磡 黃埔花園 第07期 B/23 2.850 2019-10-08
紅磡 黃埔花園 第11期 B3/64 1.900 2019-09-18
紅磡 黃埔花園 第02期 B2/467 2.068 2019-09-06
紅磡 黃埔花園 第02期 B2/553 2.080 2019-08-02
紅磡 黃埔花園 第10期 B1/58 2.700 2019-07-24

紅磡 黃埔花園 第10期 B2/27 1.000 2019-07-19
紅磡 黃埔花園 第10期 B2/117 2.400 2019-07-08
紅磡 黃埔花園 第10期 B2/6 1.000 2019-07-04
紅磡 黃埔花園 第02期 B2/416 1.870 2019-06-21
紅磡 黃埔花園 第05期 B3/376 2.190 2019-06-14
紅磡 黃埔花園 第04期 B/148 2.280 2019-05-02
紅磡 黃埔花園 第03期 B/56 1.930 2019-04-04
紅磡 黃埔花園 第11期 B3/178 2.070 2019-04-02
紅磡 黃埔花園 第03期 B/118 1.900 2019-03-25
紅磡 黃埔花園 第03期 B/61 1.880 2019-03-19
紅磡 黃埔花園 第03期 B/93 1.930 2019-03-05
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: