CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 將軍澳 清水灣半島
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋租售盤 搜尋物業代理 搜尋私家車 搜尋室內

租: $3700.00 / 售: $1,280,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B21-09133338    收藏
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 日出康城清水灣半島 <地圖>
清水灣半島放盤 成交紀錄
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2021-09-20
結束刊登日期 2021-10-20

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 清水灣半島 1/P70 1.320 2021-09-10
將軍澳 清水灣半島 1/22 1.100 2021-06-21
將軍澳 清水灣半島 1/P53 1.500 2021-06-18
將軍澳 清水灣半島 1/P2 1.380 2021-06-09
將軍澳 清水灣半島 2/11 1.435 2021-06-08
將軍澳 清水灣半島 1/P88 1.280 2021-05-20
將軍澳 清水灣半島 1/P106 1.310 2021-05-17
將軍澳 清水灣半島 1/P85 1.280 2021-05-11
將軍澳 清水灣半島 B1/P86 1.228 2021-04-14

將軍澳 清水灣半島 1/4 1.480 2021-04-09
將軍澳 清水灣半島 1/P82 1.459 2021-03-31
將軍澳 清水灣半島 2/21 1.650 2021-03-17
將軍澳 清水灣半島 1/P80 1.338 2021-02-11
將軍澳 清水灣半島 1/P74 1.280 2020-11-23
將軍澳 清水灣半島 1/P68 1.220 2020-09-03
將軍澳 清水灣半島 3/25 1.480 2020-08-28
將軍澳 清水灣半島 G/3 1.800 2020-07-08
將軍澳 清水灣半島 2/19 1.500 2020-06-22
將軍澳 清水灣半島 3/40 1.350 2020-06-09
將軍澳 清水灣半島 3/4 1.580 2020-03-16
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: