CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 馬鞍山 聽濤雅苑
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋租盤 搜尋業主自讓 搜尋私家車 搜尋室內

租: $3000.00 (已出租)
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B21-07130300    收藏
地區 新界 馬鞍山
街道/屋苑/大廈 聽濤雅苑 <地圖>
聽濤雅苑放盤 成交紀錄
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2021-07-04
結束刊登日期 2021-08-04
備註 大單邊一手呔可泊車位,近第4座,

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/204 1.180 2021-09-15
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/204 1.180 2021-09-15
馬鞍山 聽濤雅苑 L1/214 1.080 2021-09-15
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/203 0.900 2021-09-13
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/403 1.000 2021-08-31
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/299 0.995 2021-08-30
馬鞍山 聽濤雅苑 B1/190 0.980 2021-08-30
馬鞍山 聽濤雅苑 B1/50 0.980 2021-08-30
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/159 1.125 2021-08-16

馬鞍山 聽濤雅苑 B2/653 0.980 2021-08-12
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/676 12.000 2021-08-05
馬鞍山 聽濤雅苑 B1/44 1.075 2021-08-04
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/699 0.900 2021-07-27
馬鞍山 聽濤雅苑 L1/165 1.000 2021-07-26
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/481 1.000 2021-07-08
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/239 1.050 2021-06-22
馬鞍山 聽濤雅苑 B1/146 0.970 2021-06-10
馬鞍山 聽濤雅苑 L1/219 1.000 2021-06-02
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/24 0.930 2021-06-01
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/581 1.000 2021-05-25
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: