CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 九龍站 擎天半島
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋售盤 搜尋物業代理 搜尋私家車 搜尋室內

售: $3,000,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B21-08132315    收藏
地區 九龍 九龍站
街道/屋苑/大廈 擎天半島 <地圖>
擎天半島放盤 成交紀錄
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2021-08-25
結束刊登日期 2021-09-24

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
尖沙咀 擎天半島 1/21 1.950 2021-09-27
尖沙咀 擎天半島 5/180 1.880 2021-08-17
尖沙咀 擎天半島 2/132 2.120 2021-08-16
尖沙咀 擎天半島 2/151 31.200 2021-08-09
尖沙咀 擎天半島 1/25 2.130 2021-07-08
尖沙咀 擎天半島 1/174 2.150 2021-06-04
尖沙咀 擎天半島 2/43 2.280 2021-06-01
尖沙咀 擎天半島 2/34 1.800 2021-05-28
尖沙咀 擎天半島 5/180 1.600 2021-05-25

尖沙咀 擎天半島 5/169 2.000 2021-05-21
尖沙咀 擎天半島 G/13 2.080 2021-05-13
尖沙咀 擎天半島 5/243 2.000 2021-05-03
尖沙咀 擎天半島 5/96 43.560 2021-04-30
尖沙咀 擎天半島 3/132 2.000 2021-04-13
尖沙咀 擎天半島 3/158 2.330 2021-04-08
尖沙咀 擎天半島 M/116 1.890 2021-03-05
尖沙咀 擎天半島 M/115 1.890 2021-03-05
尖沙咀 擎天半島 M/116 1.890 2021-03-05
尖沙咀 擎天半島 M/115 1.890 2021-03-05
尖沙咀 擎天半島 1/32 2.800 2021-02-08
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: