CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 尖沙咀 擎天半島
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋租盤 搜尋物業代理 搜尋私家車 搜尋室內

租: $3800.00 (已出租)
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B22-11148369    收藏
地區 九龍 尖沙咀
街道/屋苑/大廈 擎天半島 <地圖>
擎天半島放盤 成交紀錄
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2022-11-16
結束刊登日期 2022-12-16

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
尖沙咀 擎天半島 5/12 1.500 2023-02-01
尖沙咀 擎天半島 5/12 1.500 2023-02-01
尖沙咀 擎天半島 2/10 2.000 2022-12-22
尖沙咀 擎天半島 5/37 1.500 2022-12-22
尖沙咀 擎天半島 2/10 2.000 2022-12-22
尖沙咀 擎天半島 5/37 1.500 2022-12-22
尖沙咀 擎天半島 3/56 1.610 2022-12-12
尖沙咀 擎天半島 3/56 1.610 2022-12-12
尖沙咀 擎天半島 2/10 2.000 2022-12-07

尖沙咀 擎天半島 2/10 2.000 2022-12-07
尖沙咀 擎天半島 1/15 2.000 2022-11-07
尖沙咀 擎天半島 1/15 2.000 2022-11-07
尖沙咀 擎天半島 2/160 2.030 2022-08-17
尖沙咀 擎天半島 M/95 1.750 2022-08-17
尖沙咀 擎天半島 2/160 2.030 2022-08-17
尖沙咀 擎天半島 M/95 1.750 2022-08-17
尖沙咀 擎天半島 3/23 2.000 2022-08-15
尖沙咀 擎天半島 3/23 2.000 2022-08-15
尖沙咀 擎天半島 1/172 2.180 2022-07-05
尖沙咀 擎天半島 1/172 2.180 2022-07-05
banner
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: