CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 九龍站 漾日居
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋租售盤 搜尋物業代理 搜尋私家車 搜尋室內

租: $3700.00 / 售: $1,980,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B22-09146127    收藏
地區 九龍 九龍站
街道/屋苑/大廈 漾日居 <地圖>
漾日居放盤 成交紀錄
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2022-09-04
結束刊登日期 2022-10-04

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
尖沙咀 漾日居 B1/166 1.480 2022-11-07
尖沙咀 漾日居 B1/166 1.480 2022-11-07
尖沙咀 漾日居 2/160 2.450 2022-09-05
尖沙咀 漾日居 1/212 2.139 2022-08-05
尖沙咀 漾日居 1/212 2.139 2022-08-05
尖沙咀 漾日居 B2/161 1.720 2022-07-25
尖沙咀 漾日居 B2/161 1.720 2022-07-25
尖沙咀 漾日居 B1/44 1.400 2022-07-18
尖沙咀 漾日居 B1/44 1.400 2022-07-18

尖沙咀 漾日居 1/181 1.750 2022-07-11
尖沙咀 漾日居 1/181 1.750 2022-07-11
尖沙咀 漾日居 B1/167 1.600 2022-06-30
尖沙咀 漾日居 B1/211 1.620 2022-06-30
尖沙咀 漾日居 B1/167 1.600 2022-06-30
尖沙咀 漾日居 B1/211 1.620 2022-06-30
尖沙咀 漾日居 B3/250 1.450 2022-06-23
尖沙咀 漾日居 B3/250 1.450 2022-06-23
尖沙咀 漾日居 B3/202 1.595 2022-06-22
尖沙咀 漾日居 B3/202 1.595 2022-06-22
尖沙咀 漾日居 B2/20 28.800 2022-06-20
banner
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: