CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 紅磡 海濱南岸
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋售盤 搜尋業主自讓 搜尋私家車 搜尋室內

售: $1,950,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B22-10146986    收藏
地區 九龍 紅磡
街道/屋苑/大廈 愛景街8號海濱南岸 <地圖>
海濱南岸放盤 成交紀錄
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2022-10-02
結束刊登日期 2022-12-02
備註 業主免佣 5樓近電梯 有蓋大位易泊 易租

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
紅磡 海濱南岸 3/320 1.800 2022-11-17
紅磡 海濱南岸 3/320 1.800 2022-11-17
紅磡 海濱南岸 7/724 1.500 2022-09-22
紅磡 海濱南岸 3/357 1.970 2022-08-29
紅磡 海濱南岸 3/357 1.970 2022-08-29
紅磡 海濱南岸 2/255 2.000 2022-07-12
紅磡 海濱南岸 2/255 2.000 2022-07-12
紅磡 海濱南岸 5/527 1.760 2022-07-04
紅磡 海濱南岸 5/527 1.760 2022-07-04

紅磡 海濱南岸 3/346 14.000 2022-06-20
紅磡 海濱南岸 5/556 2.180 2022-06-13
紅磡 海濱南岸 5/504 1.800 2022-06-13
紅磡 海濱南岸 5/556 2.180 2022-06-13
紅磡 海濱南岸 5/504 1.800 2022-06-13
紅磡 海濱南岸 6/652 1.800 2022-06-08
紅磡 海濱南岸 6/652 1.800 2022-06-08
紅磡 海濱南岸 6/621 1.800 2022-06-07
紅磡 海濱南岸 6/621 1.800 2022-06-07
紅磡 海濱南岸 6/621 1.800 2022-05-25
紅磡 海濱南岸 6/621 1.800 2022-05-25
banner
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: