CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 元朗 采葉庭
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋售盤 搜尋業主自讓 搜尋私家車 搜尋室內

售: $1,200,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B22-11148694    收藏
地區 新界 元朗
街道/屋苑/大廈 元朗舊墟路采葉庭 <地圖>
采葉庭放盤 成交紀錄
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2022-11-28
結束刊登日期 2022-12-28
備註 司機位單邊車位, 上落車舒服易泊 遠離光井位, 少水氣 近7,8,9,10座, C行段順車場出入車方向, 泊車走車都唔使兜路

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
元朗 采葉庭 B/D39 1.200 2022-08-18
元朗 采葉庭 B/D39 1.200 2022-08-18
元朗 采葉庭 B/D19 1.100 2022-05-31
元朗 采葉庭 B/D19 1.100 2022-05-31
元朗 采葉庭 B/B24 1.080 2022-05-11
元朗 采葉庭 B/B24 1.080 2022-05-11
元朗 采葉庭 B/D48 1.020 2022-04-20
元朗 采葉庭 B/D48 1.020 2022-04-20
元朗 采葉庭 B/E30 1.030 2022-03-18

元朗 采葉庭 B/E30 1.030 2022-03-18
元朗 采葉庭 B/C40 1.230 2022-03-11
元朗 采葉庭 B/C61 1.000 2022-02-22
元朗 采葉庭 B/C61 1.000 2022-02-22
元朗 采葉庭 B/B17 1.100 2022-02-09
元朗 采葉庭 B/C30 1.150 2022-01-12
元朗 采葉庭 B/C30 1.150 2022-01-12
元朗 采葉庭 B/A53 1.105 2021-12-17
元朗 采葉庭 B/A53 1.105 2021-12-17
元朗 采葉庭 B/B12 1.150 2021-11-02
元朗 采葉庭 B/D88 1.130 2021-09-15
banner
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: